Ontwikkelingen in het toezicht op criminaliteit in de zorg

Bureau Opsporing en Boetes (BOB) spoort strafbare feiten op en geeft bestuurlijke boetes. Ook controleert deze afdeling of zorgaanbieders hun Jaarverantwoording maatschappelijke zorg inleveren. Daarnaast ondersteunt het BOB-team zorgfraude het toezicht als er signalen zijn van fraude met zorggeld. Dat team helpt bij het zoeken van een relatie met zorgverwaarlozing en risico’s voor de kwaliteit van zorg.

Bij al deze werkzaamheden werkt BOB samen met onder andere het Openbaar Ministerie (OM), andere inspecties, douane, politie en zorginstellingen. Ook zoeken we op internationaal niveau de samenwerking op. Vooral bij het aanpakken van illegale handel in geneesmiddelen.