Het Meldpunt, de voordeur van de IGJ

Zorgaanbieders, zorgverleners en fabrikanten bellen en mailen de IGJ met vragen en meldingen. Veel zorgaanbieders hebben vragen over wetgeving. Wij kunnen als toezichthouder niet altijd het antwoord geven, maar vragenstellers meestal wel verder helpen. Door bijvoorbeeld goed door te verwijzen, of aan te geven waar bepaalde informatie te vinden is. Zorgprofessionals zeggen vaak dat ze hier veel aan hebben.

Wij kunnen als toezichthouder niet altijd het antwoord geven, maar vragenstellers meestal wel verder helpen.

Medewerkers Meldpunt

Leren van fouten

Het Meldpunt IGJ registreert alle meldingen die de IGJ ontvangt. Meldingen onderzoeken is voor ons een belangrijke manier om toezicht te houden. Als er reden is voor onderzoek, vragen we meestal de zorgaanbieder om dat eerst zelf te doen. Zo leert die het meest van fouten en dat vinden we belangrijk. Over het onderzoek moet de zorgaanbieder ons een verslag sturen. De inspectie beoordeelt of het onderzoek goed is, en of de zorgaanbieder goede maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.

Steeds vaker beoordeelt en behandelt het Meldpunt IGJ deze onderzoeken zelf. Zo richt de IGJ haar incidententoezicht steeds efficiënter in. Door een reactie te geven over het onderzoek vergroten we het lerend vermogen van zorgaanbieders.

Inspectie onderzoekt niet alles zelf

De inspectie ontvangt zeer veel meldingen. Die kunnen we niet allemaal onderzoeken. Wel of niet onderzoek doen is soms een lastige beslissing, want bijna alle meldingen gaan over ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een behandeling die niet goed is gegaan of een overlijden van een dierbare.

Wel of niet onderzoek doen is soms een lastige beslissing, want bijna alle meldingen gaan over ingrijpende gebeurtenissen.

Medewerkers Meldpunt

Het kan gebeuren dat de inspectie iets niet onderzoekt terwijl het gaat om een gebeurtenis die voor iemand heel ernstig is. Deze beoordeling doen we daarom heel zorgvuldig. We wegen alle beschikbare informatie mee. Het Meldpunt IGJ beoordeelt samen met inspecteurs of de melding wijst op ernstige risico’s voor de patiëntveiligheid. Onderzoek door de inspectie is niet altijd nodig als er iets fout is gegaan. Want in eerste instantie kan de zorgaanbieder het beste zelf een klacht van een cliënt onderzoeken en de zorg verbeteren.

Klachtenregeling op orde

Iedereen die te maken heeft met zorg moet daarom een klacht kunnen indienen. En als het nodig is naar een geschilleninstantie kunnen stappen. We vinden het erg belangrijk dat zorgaanbieders leren van klachten. Daarom zien we er ook op toe dat zorgaanbieders hun klachtenregeling op orde hebben.

De meldingen die we niet onderzoeken bewaren we als signaal. Zo draagt een melding altijd bij aan het toezicht. Want als we meerdere meldingen krijgen over een zorgaanbieder, kunnen we alsnog onderzoek doen.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018