Landelijk Meldpunt Zorg en Klachtbeeld

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is een apart onderdeel van Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Het LMZ adviseert en informeert burgers met vragen of klachten over de kwaliteit van zorg of jeugdhulpverlening. Medewerkers van het LMZ zijn deskundig op het gebied van de verschillende klachtmogelijkheden. Zij zijn bekend met de rechten van patiënten en de wet- en regelgeving, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Minder vragen – meer klachten

Het LMZ laat elk jaar in een Klachtbeeld zien hoeveel en welk soort vragen en klachten zijn  binnengekomen. De laatste jaren laat het Klachtbeeld steeds minder vragen van burgers zien. Dat komt niet doordat ook daadwerkelijk minder vragen worden gesteld. Medewerkers van het LMZ weten steeds beter de klacht achter de vraag te vinden. Binnenkomende reacties worden daarom vaker als klacht geregistreerd.

Vaak gaat achter een vraag een klacht schuil.

Medewerkers LMZ

Bijzondere thema’s in 2018

In 2018 deed de IGJ een aantal een terugroepacties (recalls) voor enkele bloeddrukmedicijnen met sartanen, waaronder Valsartan. Daar ontstond toen onrust over in de maatschappij. Dat zorgde voor een toename van het aantal klachten. Het LMZ heeft burgers via zijn website op de hoogte gehouden over dit onderwerp. Dat gebeurde door middel van een vragen-en-antwoordlijst en actuele informatie bij nieuwe ontwikkelingen.

Begin 2018 kwam onderzoek uit naar de relatie tussen grootcellig anaplastisch lymfoom (ALCL) en borstimplantaten. Dat gaf maatschappelijke onrust. Het LMZ informeerde de vrouwen die contact zochten en verwees hen terug naar de behandelaar.

De warme zomer van 2018 maakte ook dat burgers het LMZ benaderden om te klagen over de maatregelen van zorginstellingen. Als een LMZ-medewerker een instelling ervan verdacht te weinig of niet de juiste maatregelen te treffen tegen de warmte, dan droeg hij de klacht over naar inspecteurs binnen IGJ voor verder onderzoek.

Toen enkele grote ziekenhuizen failliet gingen, ontstond daar ook grote maatschappelijke onrust over. Het LMZ bood een luisterend oor en gaf informatie.

Klachtafhandeling zorgaanbieders steeds beter

Het LMZ zag ook in 2018 dat zorgaanbieders beter omgaan met klachten over hun zorg. Zorgaanbieders behandelen klachten steeds vaker op tijd af en informeren de klager daar ook steeds beter over.

Klachtbeeld

Het LMZ publiceert elk jaar een gedetailleerd overzicht van de vragen en klachten die binnenkomen in de vorm van een Klachtbeeld.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018