Het belang van klachten en meldingen

Wij krijgen elk jaar vele meldingen en klachten binnen. Deze zijn voor ons een belangrijke bron van informatie, een signaal. We nemen ze dan ook serieus. Het leert ons in welke sectoren en op welke thema’s de zorg- of hulpverlening nog niet zo goed op orde is. Ons toezicht richt vooral de aandacht op die sectoren en thema’s. Binnen de inspectie hebben we twee afdelingen die de klachten van burgers en zorg- en hulpverleners ontvangen, beoordelen, categoriseren en zo nodig doorzetten naar onze inspecteurs.

Burgers kunnen terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg, het LMZ. Zorgverleners kunnen met een melding terecht bij ons Meldpunt.

We krijgen ook klachten over onszelf. Die leren ons ons toezicht en ons handelen te verbeteren.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018