Wat wij belangrijk vinden

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor iedereen, altijd en overal. Dat willen we graag zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de zorg.

We werken vanuit een aantal overtuigingen. Zo vinden wij het belangrijk dat de zorg persoonsgericht is. Dat is het geval als zorgbestuurders, zorg- en hulpverleners hun zorg afstemmen op wat hun patiënt of cliënt nodig heeft en hoe die de zorg beleeft. Ook hechten we eraan dat zorg- en hulpverleners leren van wat er goed gaat en wat niet goed gaat. Daarbij vinden we het belangrijk dat ze open zijn over de dingen die niet goed gingen. Naar elkaar, maar ook naar de patiënt of cliënt én zijn naasten. Want zo kunnen ze de zorg verder verbeteren.

Daarnaast kijken we in ons toezicht naar de samenwerking en de samenhang in de zorg rondom een persoon of gezin. En naar hoe zorg- en hulpverleners omgaan met hun patiënten of cliënten. Ook kijken we of bestuurders hun organisatie zo aansturen dat het de zorg- of hulpverlening ten goede komt.

Inspecteur–generaal Ronnie van Diemen blikt in onderstaande film terug op enkele belangrijke thema’s uit 2018.

Een terugblik op 2018

*Muziek speelt*
Titel: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Een terugblik op 2018.
Ronnie van Diemen-Steenvoorde – inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:
Als ik terugkijk op 2018, dan hou ik het beeld vast van 1,2 miljoen mensen die in de gezondheidszorg in Nederland werken.
De oprechte aandacht die ze elke dag hebben voor cliënten en patiënten maar ook de vraagstukken die daarbij spelen.
De aandacht voor het werkplezier, de administratieve lasten, het personeelstekort.
Het stuurt ons werk als toezichthouder elke dag weer.
*Muziek speelt*
De inspectie heeft het afgelopen jaar volop aandacht gehad voor openheid in de zorg.
Openheid als onderdeel van vertrouwen.
Vertrouwen wat zo belangrijk is tussen een zorgverlener en een patiënt.
Openheid over dat wat goed is gegaan en dat wat niet goed is gegaan in de zorg en daar het gesprek over kunnen hebben.
*Muziek speelt*
Als iets ons heeft beziggehouden het afgelopen jaar, zijn dat de administratieve lasten zoals ze ervaren worden door zorgverleners in de dagelijkse praktijk.
Daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in.
Om samen met alle betrokkenen het gesprek steeds meer te voeren over wat zinnig is, wat zinnig bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en het continu willen verbeteren daarvan.
Dat is het uitgangspunt, ook in ons werk, elke dag.
*Muziek speelt*
Wat wij van zorgaanbieders vragen is om de zorg continu te verbeteren, daar aandacht voor te hebben.
Dat is wat de inspectie ook van zichzelf vraagt.
Doen we de goede dingen en heeft het het juiste effect?
We hebben bijvoorbeeld in de ouderenzorg ons toezicht totaal veranderd, met een zeer positief effect.
*Muziek speelt*
Maar er zijn nog zoveel meer mooie onderwerpen die zich in 2018 hebben afgespeeld.
Ik denk daarbij aan het zorgnetwerk rondom patiënten en cliënten, de aandacht die dat vraagt en de samenwerking met gemeentes.
De oprechte aandacht om persoonsgerichte zorg te leveren.
Dat is waar die inspectie ook voor staat.
Als u er meer over wilt weten, ga naar onze website.
Eindtitel:
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Voor goede en veilige zorg, zoals we die onze eigen familie en naasten gunnen.
www.igj.nl

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018