In een meerjarencyclus van 2018 tot 2021 hebben we aandacht voor de hele verpleeghuissector. Dat doen we op twee manieren:

  1. Door het verzamelen van informatie die belangrijk is voor het toezicht.
  2. Door een of meerdere inspectiebezoeken te brengen aan zorgaanbieders.

Tijdens zo’n bezoek toetsen we of de zorg voldoet aan de normen. Daarbij ligt de focus op persoonsgerichte zorg, deskundige medewerkers en sturen op kwaliteit en veiligheid. Bij elk bezoek observeren inspecteurs de cliënten en medewerkers. Ook gaan de inspecteurs waar mogelijk met hen in gesprek. Tot slot staat een gesprek met bestuurders en de raad van toezicht op het programma. Hierdoor krijgt de inspectie zicht op mogelijke risico’s voor goede en veilige zorg in de verpleeghuissector. En kunnen we bepalen of er sprake is van voldoende vertrouwen.

Bij elk bezoek observeren inspecteurs de cliënten en medewerkers. Ook gaan de inspecteurs waar mogelijk met hen in gesprek

Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

De inspectie verwacht dat zorgaanbieders persoonsgerichte, professionele en veilige zorg bieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze luisteren naar wat cliënten nodig hebben en hoe ze de zorg beleven. Daarbij is het van belang dat zij leren van wat er (niet) goed gaat. En dat ze daar open over zijn. Zo kunnen verpleeghuiszorginstellingen de zorg verder verbeteren.

Lees verder over ons toezicht op de verpleeghuiszorg.