Wij brengen bezoeken aan nascholing, congressen en adviesraden. Daar letten we op verboden reclame-uitingen en verboden gunstbetoon. Ook onderzoeken we marketingcampagnes van farmaceutische bedrijven.

Het doel is ongewenste beïnvloeding voorkomen. Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij een goed geneesmiddel krijgt waar hij beter van wordt. En niet de arts of de fabrikant.

Inspecteur reclametoezicht Bas van der Heide licht dit verder toe:

Als je iemand iets geeft, dan verwacht je van die ander wat terug. Bijvoorbeeld een farmaceutisch bedrijf dat een arts mee uit eten neemt, verwacht misschien dat die arts het geneesmiddel van dat bedrijf meer gaat voorschrijven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij kijken of de arts én het bedrijf zich aan de regels houden. Als dat niet het geval is, dan volgt een waarschuwing of misschien een boete.

Een cadeautje geven mag, als het niet te duur is en als de arts het voor zijn werk kan gebruiken. Dus een wijnkoeler mag niet, een handboek mag wel. Wij kijken of het door de beugel kan.

Soms betalen bedrijven voor advies of voor onderzoek. Dat is ook nodig, want onderzoek is nodig voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Maar die bedrijven mogen artsen niet te veel betalen. Dan beïnvloeden ze die arts in zijn oordeel, en dat is niet gewenst.

Wij kijken als inspectie ook op congressen waar mensen in de zorg komen. Het vergoeden van reis- en verblijfkosten van sprekers is prima. Maar het aanbieden van een snoepreisje aan de deelnemers, dat mag niet. Zo letten we als inspectie goed op gunstbetoon in de zorg.

In 2018 onderzoekt de inspectie naleving van reclameregels bij de invoering van enkele nieuwe geneesmiddelen. Hierover zullen we dan rapporteren. Ook ontwikkelen we een toezichtinstrument om te kijken hoe farmaceutische bedrijven naleven van gunstbetoonregels in de Wet op de medische hulpmiddelen waarborgen. Verder kijken we of betalingen uit het Transparantieregister Zorg voldoen aan de regels voor gunstbetoon.

Lees verder over ons toezicht op geneesmiddelenreclame en gunstbetoon

Lees verder over gunstbetoon en medische hulpmiddelen