Wat doet de inspectie op het gebied van preventie?

We starten met toezicht op infectiepreventie in de forensische zorg, ambulancezorg en eerstelijnszorg. Ook gaan we meer vorm geven aan het toezicht op hoe regionale zorgnetwerken met antibioticaresistentie werken. En als dat nodig is, bevorderen we deze netwerken. Daarnaast heeft de inspectie aandacht voor het versterken van de relatie met het sociaal domein.

In 2017 sprak IGJ met het ministerie van VWS, VNG en GGD GHOR Nederland over sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gezondheidsbevordering. Dit jaar volgen verdere afspraken over hoe GGD’en verantwoording kunnen afleggen. In 2018 ontwikkelt de inspectie daarvoor een toezichtkader.

Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

GGD’en ontwikkelen naar verwachting in de eerste helft van 2018 het kwaliteits- en transparantietraject. Eind 2018 zal het bij alle GGD’en ingevoerd zijn.

Dit jaar stellen de GGD’en indicatoren vast om de kwaliteit van de publieke gezondheid te volgen. Dit is ook belangrijk voor het invoeren van een Governance Code voor de GGD’en.

Lees verder over ons toezicht op infectiepreventie, bestrijding en antibioticaresistentie