Het doel van GLP is:

  • voortbrengen van kwalitatief hoogstaande onderzoeksgegevens;
  • voorkomen van dubbel onderzoek;
  • de bescherming van volksgezondheid en milieu verbeteren;
  • (internationale) wederzijdse aanvaarding van onderzoeksgegevens bewerkstelligen;
  • vermijden van technische handelsbarrières.

Daarnaast zetten we ons als inspectie in voor verbetering van de controle van de GLP-status van preklinische studies. In een preklinische studie wordt een stof getest die mogelijk interessant is voor een geneesmiddel. Dat gebeurt in een laboratorium. Pas als de preklinische studie succesvol is, kan het geneesmiddel getest worden op mensen (klinisch onderzoek).

De GLP-status van preklinische studies beoordelen we bij aanvragen van klinisch onderzoek. Dat gebeurt in samenwerking met de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Lees verder over ons toezicht op laboratoria en GLP