In ons risicogerichte toezicht richten we ons op de grotere risico’s voor kwaliteit en veiligheid. Het incidententoezicht richt zich op incidenten en calamiteiten die burgers en zorgverleners bij ons melden.

Wij willen dat zorgaanbieders de zorg en de jeugdhulp blijven verbeteren. Het gesprek over goede en veilige zorg tussen alle betrokkenen vinden we belangrijk. In een goed gesprek leer je met andere ogen kijken naar wat mensen bedoelen. Hoe ze de kwaliteit ervaren en hoe verschillend hun antwoorden kunnen zijn.

- Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Burgers met klachten over de kwaliteit van zorg of jeugdhulp zijn welkom bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Dat is een afdeling van de inspectie. Het LMZ geeft informatie en adviseert burgers wat ze kunnen doen. Het LMZ verzamelt en analyseert alle signalen die het ontvangt voor ons risicogestuurde toezicht. Ernstige klachten legt LMZ voor aan het Meldpunt IGJ. Zo kunnen we bepalen of een toezichtonderzoek nodig is.

Voelt de patiënt zich wel gehoord?

Mijn naam is Sorien Kleefstra en ik werk als adviseur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ik sta hier voor de telefoonkamer van het Landelijk Meldpunt Zorg. Dat is een afdeling van de inspectie waar mensen met hun klacht of vraag terecht kunnen. Het gaat dan om bijvoorbeeld patiënten, cliënten, betrokkenen of mantelzorgers. Stel, een patiënt is in het ziekenhuis behandeld en hij is daar niet tevreden over. Eigenlijk zou hij wel een klacht in willen dienen, maar hij weet niet precies hoe of waar hij dat kan doen. Dan is hij bij het LMZ aan het juiste adres.

Mijn collega’s achter mij zijn deskundig, professioneel en zij hebben ervaring in de zorg. Ze bieden mensen die contact opnemen een luisterend oor en advies en informatie op maat.

In 2017 ontving het LMZ ongeveer 7000 klachten. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat deze klachten beschikbaar komen voor inspecteurs. Dat doen we niet alleen met de LMZ-klachten, maar ook met de ervaringen van mensen die zij beschrijven op de website Zorgkaart Nederland. Zo kunnen inspecteurs inschatten waar de risico’s het grootst zijn, en welke instellingen zij eventueel willen gaan bezoeken.

Op deze manier kan de inspectie ervaringen van mensen meenemen in het toezicht. Zo dragen we bij aan leren en verbeteren in de zorg. En aan het herstellen van vertrouwen.

We willen graag in gesprek met burgers over kwaliteit en veiligheid van zorg en jeugdhulp. Dat doen we tijdens ons toezicht op instellingen en bedrijven. Maar ook bijvoorbeeld via onze website en social media. En natuurlijk via het Landelijk Meldpunt Zorg. Met zorgverleners voeren we dat gesprek ook, tijdens inspectiebezoeken, op congressen en natuurlijk ook via het Meldpunt IGJ.