Internationaal toezicht geneesmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is onderdeel van een Europees netwerk van inspectieautoriteiten. Op het gebied van geneesmiddelen houden we zowel binnen Nederland als internationaal toezicht. De European Medicines Agency (EMA) organiseert internationaal toezicht buiten Europa. In opdracht van de EMA voeren wij ook inspecties uit in het buitenland.

IGJ werkt mee aan het uitvoeren van het Europees waarschuwingsmechanisme voor disfunctionerende zorgverleners. Als een zorgverlener in een EU-land een beroepsbeperking of -verbod krijgt, dan waarschuwen EU-landen elkaar

Gevolgen door de Brexit

De Brexit heeft invloed op het geneesmiddelentoezicht. Daar komt bij dat de EMA in 2019 van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist. Samen met ketenpartners brengen we in 2018 in kaart wat de gevolgen hiervan zijn.


De Brexit komt eraan. Wat dat precies gaat betekenen weten we nog niet.want de onderhandelingen zijn nog gaande. Wel willen wij er als inspectie zo goed mogelijk op voorbereid zijn. Ik denk dat de Brexit twee belangrijke gevolgen heeft voor de inspectie

Allereerst voor het toezicht zelf. De geneesmiddelen voor Europese patiënten komen eigenlijk in grote mate uit bedrijven die buiten Europa gevestigd zijn. Die bedrijven inspecteren we als lidstaten samen om te zien of het medicijnen van goede kwaliteit zijn. En Engeland levert daarbij een hele grote bijdrage. Bovendien is Engeland zo meteen na de Brexit zelf een land buiten de Europese Unie. Dus het kan in ieder geval voor ons toezichthouder betekenen dat er een boel extra werk bij komt.

Tweede punt wat ik graag wil noemen gaat over beschikbaarheid. Engeland is voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Europa en ook in Nederland een belangrijk land. Er gaan jaarlijks miljoenen pakjes pillen van Engeland naar Europa en andersom. Als Engeland straks de EU verlaat moeten die geneesmiddelen wel beschikbaar blijven. En daar zetten we ons als inspectie voor in samen met onze partners, zoals het ministerie van VWS en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Nederlandse Antillen

De inspectie gaat door met het toezicht op de gezondheidszorg en jeugdhulp op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Maar hoe kunnen we het toezicht op de eilanden verbreden naar het sociale domein? Daarnaast zet de inspectie de samenwerkingsovereenkomst met Sint Maarten voort. Verder kijken we naar mogelijkheden om samenwerkingsovereenkomsten op te stellen met Curaçao en Aruba.

Europees waarschuwingsmechanisme disfunctionerende zorgverleners

IGJ werkt mee aan het uitvoeren van het Europees waarschuwingsmechanisme voor disfunctionerende zorgverleners. Als een zorgverlener in een EU-land een beroepsbeperking of -verbod krijgt, dan waarschuwen EU-landen elkaar. Het jaar 2017 stond in het teken van het invoeren van het waarschuwingsmechanisme. In 2018 versterken IGJ en CIBG de afspraken over de uitvoering met de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan.