Om hun functie goed te kunnen uitoefenen is open en integer handelen een voorwaarde voor zorgbestuurders. Een andere voorwaarde is goed zicht op alle ontwikkelingen binnen hun organisatie. IGJ of de Nza spreken de bestuurder aan als zij signalen hebben dat de zorg in gevaar komt. Zo nodig spreken we ook de raad van toezicht van een zorgaanbieder aan.

Waarom een gezamenlijk kader van IGJ en de NZa?

IGJ en de NZa hebben allebei de ervaring dat goede zorg en een goede bedrijfsvoering vaak samen gaan. Daarom informeren we elkaar over signalen die voor de ander van belang zijn. Als dat nodig is bepalen we samen een aanpak voor toezicht, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Cultuur en gedrag is daarin nieuw. Dit kader maakt voor bestuurders duidelijk wat IGJ en de NZa van hen verwachten. Het kader is daarnaast ook voor andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld de raad van toezicht, de cliëntenraad en de medewerkers.

Bekijk onderstaande animatie over goed bestuur, voorgelezen door inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.

Patiënten en cliënten hebben recht op goede en veilige zorg. Goede zorg vraagt om goed bestuur en een goede bedrijfsvoering. Daarom hebben IGJ en de NZa het kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ opgesteld.

Goed bestuur is een breed begrip. Twee belangrijke aspecten zijn de aandacht voor het werk- en leefklimaat en het zicht op het functioneren van zorgverleners. IGJ ziet hierop toe.

Goed bestuur zorgt voor een open werkklimaat, waarin signalen van mogelijk verminderd functioneren tijdig worden herkend. En zorgverleners zich vrij voelen om zich kwetsbaar op te stellen en hun dilemma’s en ervaringen van goede en minder goede zorgverlening bespreekbaar te maken. Zo hebben zorgverleners de kans om ervan te leren. En heeft de Raad van Bestuur aandacht voor de cultuur binnen hun organisatie.

IGJ kijkt naar meldingen van verminderd functioneren en ontslag door disfunctioneren. Maar het signaleren en voorkomen van verminderd functioneren is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en de zorgverlener zelf. Bijvoorbeeld als de zorgverlener een ernstige verslaving heeft en de veiligheid van de patiënt of cliënt direct in gevaar is.

Als een zorgverlener in een EU land een beroepsbeperking of verbod krijgt, dan waarschuwen EU landen elkaar.

Kortom, door goed bestuur, toezicht en samenwerking zorgen we voor goede en veilige zorg.

Lees verder over ons toezicht op Goed Bestuur.

Sturen op functioneren

Het is uitzonderlijk, maar het komt voor dat een zorgaanbieder de veiligheid van de zorg of de jeugdhulp bewust in gevaar brengt. Bijvoorbeeld met roekeloos handelen, misbruik of fraude. Dan grijpt de inspectie hard in. In het belang van de burger en van alle andere zorgaanbieders die het vertrouwen wel waard zijn. - Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

In ons toezicht besteden we altijd extra aandacht aan tekenen van mogelijk disfunctioneren. Vooral aan vormen waarbij de patiëntveiligheid  direct in gevaar is. Bijvoorbeeld als we een zorgverlener verdenken van ernstig middelenmisbruik. In ons (risico) toezicht letten we onder andere op:

  • Hoe stuurt de zorginstelling op het functioneren van medewerkers?
  • Wat doet de zorginstelling aan opleiding en bijscholing?
  • Is er een cultuur om incidenten veilig te melden?
  • Wat doet een zorginstelling om een medewerker die niet goed functioneert te helpen zich te verbeteren?
  • Spreken collega’s elkaar aan op het functioneren?

Daarnaast kijken we naar signalen uit meldingen. Dat zijn meldingen over ontslag na disfunctioneren. Ook kijken we naar overige meldingen die wijzen op verminderd functioneren.

Lees verder over ons toezicht op disfunctioneren.