Hoe houden we toezicht op gehandicaptenzorg?

We onderzoeken hoe we, door gebruik van aanvullende informatie, ons risicogestuurde toezicht kunnen verbeteren. Zo kunnen we nog beter bepalen waar de risico’s in de zorg het grootst zijn.

We kijken of de zorg goed is en in hoeverre die bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van cliënten.

In het toezicht op de gehandicaptenzorg heeft de inspectie bijzondere aandacht voor vijf onderwerpen:

 1. Persoonsgerichte zorg
  We kijken of de zorg goed is en in hoeverre die bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van cliënten.
   
 2. Netwerkzorg
  Het komt voor dat verschillende doelgroepen zorg krijgen op dezelfde plek. Bovendien zijn bij individuele cliënten meestal meerdere zorgverleners betrokken die goed moeten samenwerken. Daar gaan we extra aandacht aan besteden. De inspectie werkt verder aan sectoroverstijgend toezicht. Er zijn instellingen die verschillende soorten zorg leveren. Daarin hebben ook gemeenten een rol in het toezicht. Daar maken we samen met gemeenten afspraken over.
   
 3. Vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid
  De inspectie kijkt of het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen verantwoord gebeurt. Verder hebben we net als in 2017 aandacht voor medicatieveiligheid.
   
 4. Nieuwe en kleine zorgaanbieders
  De inspectie bezoekt beginnende zorgaanbieders. Daar kijken we of zij de voorwaarden voor goede zorg op orde hebben. Met de bezoeken vergroten we ook de bewustwording van wat goede zorg is. Verder bezoeken we dertig kleine zorgaanbieders, die vlak nadat ze begonnen waren met zorg ook een bezoek kregen. Daar kijken we of zij nog steeds voldoen aan de normen voor goede, persoonsgerichte en veilige zorg. Of dat ze er nu wel aan voldoen.
   
 5. Goed bestuur
  Het bestuur en de raad van toezicht van een zorgaanbieder zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. Bij het toezicht gebruikt de inspectie het kader Goed Bestuur.

Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

Sinds 2017 geldt het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Daarin staat wat goede zorg is. Er ligt een sterk accent op leren en verbeteren. De inspectie verwacht vooral dat de zorg persoonsgericht is. En dat zorgaanbieders werken volgens de uitgangspunten van het kader Goed Bestuur. Als vrijheidsbeperking nodig is, moet de zorgaanbieder die goed afwegen en toepassen.

Lees verder over ons toezicht op de gehandicaptenzorg