Inspecteur op bezoek

De inspecteurs kondigen hun bezoek kort van te voren aan bij de nieuwe zorgaanbieders. Twee inspecteurs komen op bezoek. Het bezoek duurt 2 tot 3 uur. We vragen de zorgaanbieder alle relevante documenten klaar te leggen.

De inhoud van deze documenten wordt met de bestuurder doorgenomen, samen met de gegevens en antwoorden uit de eerdere vragenlijst. De inspecteurs stellen binnen een maand na het bezoek een rapport op. Hierin staat  in welke mate de nieuwe zorgaanbieder voldoet aan de 15 onderwerpen.

Als blijkt dat de nieuwe zorgaanbieder niet aan alle onderwerpen voldoet, dan verwachten we dat de zorgaanbieder daar (verbeter)maatregelen voor treft. Zes weken na het eerste rapport moet deze maatregelen aantoonbaar geregeld zijn en de zorgaanbieder moet dit aanleveren bij de inspectie.

De inspecteurs beoordelen de documenten en stellen weer een rapport op. Als het nodig is bezoeken de inspecteurs de zorgaanbieder een tweede keer. Beide rapporten maken we openbaar op deze website, zie publicaties.

Als blijkt dat een zorgaanbieder dan nog niet aan de 15 onderwerpen voldoet, volgt voor deze zorgaanbieder een vervolgtraject bij het risicotoezicht van de inspectie.