Handreiking 'leren van incidenten' voor kleine zorgaanbieders

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. Of ze nu
groot of klein zijn. Van een groot ziekenhuis tot een praktijk met één of meer vrijgevestigde
beroepsbeoefenaren, tot solistisch werkende zorgverleners. Eén van de eisen die volgt uit de wet is het hebben van een systeem voor het leren van incidenten. Deze handreiking is gericht op kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners die zelfstandig een systeem voor het leren van incidenten willen opzetten.