Bij wie gaan we op bezoek?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt de resultaten van de vragenlijst. Afhankelijk van de sector en de doelgroep waaraan zorg wordt geboden, bezoeken wij nieuwe zorgaanbieders op het moment dat zij in de praktijk, én in georganiseerd verband, zorg verlenen.
 

Binnen de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg gebeurt dit binnen vier weken tot een half jaar nadat de nieuwe zorgaanbieder met het leveren van zorg is gestart. Nieuwe zorgaanbieders die zorg leveren waaraan hoge risico’s zijn verbonden, bezoeken we vroegtijdig. Voor de andere sectoren, zoals medisch specialistische zorg of eerste lijnszorg, vindt andersoortig onderzoek plaats alvorens tot een eventueel bezoek wordt overgegaan. We onderzoeken solisten als zij meldingen en/ of signalen van of over deze nieuwe aanbieder ontvangt.

In 2016 bleek dat 97% van de nieuwe zorgaanbieders in het maatschappelijk domein bij het eerste bezoek niet voldeed aan de normen voor goede zorg. Daarvan bleken de meesten (ruim 77%) na de vervolgtoetsing die 6 weken later plaatsvindt, wel aan de normen voor goede zorg te voldoen.