Vragen over vrijheidsbeperking buiten instellingen met Bopz-aanmerking in relatie tot nieuwe wetgeving

Hieronder vindt u veel gestelde vragen met antwoorden over de Wet Bopz in relatie tot de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De Wvggz en Wzd treden in werking op 1 januari 2020 en vervangen de huidige Wet Bopz.

Vragen over de Bopz