De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is bij de voorbereiding van nieuwe wetgeving meestal vroeg betrokken. Zo doen we vaak een toets of we de nieuwe wet kunnen handhaven. En een toets in hoeverre de wet uit te voeren is. Ook kijken we wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel voor het aantal medewerkers van de inspectie. Hierboven vindt u een overzicht van nieuwe wetten waar we als IGJ bij betrokken zijn.

Documenten

Toezichtvisie IGJ ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’