Mensen die zorg en ondersteuning thuis krijgen, hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Daarnaast zijn er vaak mantelzorgers en soms ook vrijwilligers bij de zorg betrokken. Al die mensen vormen samen het ‘zorgnetwerk’ rondom de cliënt. We spreken in dit soort situaties van ‘netwerkzorg’.

Het is belangrijk dat iedereen in het zorgnetwerk goed met elkaar samenwerkt. Zo kunnen zij met elkaar de beste zorg en ondersteuning aan de cliënt thuis geven. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat gebeurt nog lang niet altijd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde in de afgelopen jaren de basis voor het toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten. De komende jaren breidt de inspectie dit toezicht verder uit.