Informatie over meldingen en signalen (Wvggz en Wzd)

Op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) moeten zorgaanbieders, professionals en vertrouwenspersonen bepaalde meldingen doen bij, of signalen doorgeven aan de inspectie.

Op basis van de Wvggz en de Wzd kunt u via het formulier Melden Wvggz en Wzd onderstaande meldingen en signalen aan de inspectie doorgeven.

Zie ook informatie over:

Melding van een gegrond vermoeden van ernstig tekortschietende uitvoering zorg op basis van de Wvggz of Wzd

Zorgaanbieders en –professionals kunnen de volgende meldingen bij de inspectie doen:

  1. Melding van een gegrond vermoeden van ernstig tekortschietende uitvoering verplichte zorg op basis van de Wvggz – door zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke.
  2. Melding van een gegrond vermoeden van ernstig tekortschietende uitvoering onvrijwillige zorg op basis van de Wzd – door zorgaanbieder, Wzd-functionaris, zorgverantwoordelijke of zorgverlener.

Als zorgaanbieder, zorgverlener, geneesheer-directeur, zorgverantwoordelijke of Wzd-functionaris, moet u op basis van de Wvggz of Wzd een melding doen bij de inspectie als u een gegrond vermoeden heeft van ernstig tekortschietende uitvoering van verplichte of onvrijwillige zorg. Dit staat in artikel 13:2 lid 1 van de Wvggz en artikel 60a lid 1 van de Wzd.

  • Een gegrond vermoeden betekent dat u niet alleen een vermoeden heeft, maar ook een signaal heeft dat dit vermoeden ondersteunt.
  • Onder ernstig tekortschietende verplichte zorg vallen tekortkomingen in de structuur en uitvoering van de zorg, die (de rechten van) de betrokkene of cliënt schaden.

Het is belangrijk dat u, als zorgprofessional, een vermoeden van ernstig tekortschietende verplichte of onvrijwillige zorg altijd ook meldt bij een (andere) verantwoordelijke van de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld de raad van bestuur of geneesheer-directeur. Het bespreken van vermoedens van ernstig tekortschietende verplichte of onvrijwillige zorg kan leiden tot het aanpakken van de tekortkomingen. En maatregelen om deze in de toekomst te voorkomen. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, dan moet u uw gegronde vermoeden van ernstig tekortschietende verplichte of onvrijwillige zorg melden bij de inspectie.

Signaal van cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersonen op basis van de Wvggz of Wzd

Vertrouwenspersonen kunnen de volgende signalen doorgeven aan de inspectie:

  1. Signaal van tekortkomingen in de structuur en de uitvoering van de verplichte zorg als deze afbreuk doen aan (de rechten van) de betrokkene – door de patiënten- of familievertrouwenspersoon (Wvggz). 
  2. Signaal van tekortkomingen in de structuur en de uitvoering van de onvrijwillige zorg als deze afbreuk doen aan (de rechten van) de cliënt – door de cliëntenvertrouwenspersoon (Wzd).

Als cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersoon bent u niet verplicht om signalen te melden bij de inspectie, maar heeft u wel een signalerende functie naar de inspectie. Dit staat in artikel 11:1 lid 3 en artikel 12:2 lid 2 van de Wvggz en artikel 57 lid 2 van de Wzd.

U kunt signalen over tekortkomingen in de structuur of uitvoering van verplichte of onvrijwillige zorg, opname en/of verblijf melden bij de inspectie. Dit kunt u doen als u vermoedt dat de tekortkomingen de rechten van uw cliënt schaden.

Uw primaire vertrouwelijke taak als cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersoon kan in strijd zijn met het melden van uw signaal bij de inspectie. U zult per cliënt moeten beoordelen of u wel of niet overgaat tot melden bij de inspectie.