Melden als zorgverlener of patiënt

Hieronder vindt u een overzicht van meldmogelijkheden als patiënt of zorgverlener als er een medisch hulpmiddel betrokken is, zoals een implantaat of een in-vitro diagnostica (IVD).

Als patiënt melden

U kunt bij klachten over de zorg contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Dat geldt ook voor zorg die u heeft ontvangen waarbij een medisch hulpmiddel of implantaat betrokken is. Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Elke dag vindt er intensieve informatie-uitwisseling plaats.

Wilt u een bijwerking melden van een implantaat? Daarvoor kunt u terecht bij het Meldpunt Bijwerking Implantaten van het RIVM.

Als zorgverlener melden

Als zorgprofessional heeft u drie mogelijkheden voor het melden over medische hulpmiddelen en IVD’s:

  1. U meldt bij de fabrikant. U bent als zorgprofessional niet verplicht om incidenten met medische hulpmiddelen te melden bij de inspectie. Fabrikanten zijn wel verplicht alle incidenten (waaronder calamiteiten) met medische hulpmiddelen te melden bij de IGJ. De fabrikant kan alleen incidenten melden en onderzoeken als die bij hem bekend zijn. Om deze reden is het heel belangrijk dat relevante ervaringen en (vermeende) incidenten vanuit zorgaanbieders naar fabrikanten worden gecommuniceerd.
  2. U meldt bij de inspectie. U kunt er voor kiezen om ervaringen, een zorg of incident bij de inspectie te melden. Bijvoorbeeld als u onvoldoende vertrouwen heeft in het onderzoek of in de rol van de fabrikant, of als het een breder probleem betreft met een bepaalde productgroep. Voor de inspectie kan dit zeer relevante informatie zijn voor het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen/IVD’s. U kunt hiervoor het formulier Andere melding Wkggz gebruiken. Als het gaat om een calamiteit dan kunt u het formulier Verplichte melding Wkkgz gebruiken.
  3. U meldt bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Dit meldpunt is bedoeld voor het melden van gezondheidsklachten en mogelijke bijwerkingen die door implantaten worden veroorzaakt.