Veranderingen verplichte meldingen per 4 oktober 2023

Als zorgaanbieder doet u verplichte meldingen op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het formulier voor deze meldingen verandert op woensdag 4 oktober 2023. Voor elk type verplichte melding komt een afzonderlijk formulier, ze zien er anders uit en ook qua opzet en vragen verandert het een en ander. Op deze pagina staat belangrijke informatie hierover.

Verstuur gestarte verplichte melding op tijd

De vernieuwde meldformulieren staan online vanaf woensdag 4 oktober 9.30 uur. Vanaf dat moment is het oude formulier niet meer toegankelijk. Dit geldt ook voor meldingen die zijn gestart in het oude formulier en nog niet zijn afgerond. Om ingevulde gegevens in het oude formulier te behouden, moet de melder deze melding uiterlijk dinsdag 3 oktober versturen aan de inspectie.

Wat verandert er voor zorgaanbieders?

De wijzigingen op een rij
Situatie nu Veranderingen per 4 oktober
Vóór uw melding
 • Op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij Melden en aanvragen voor professionals vindt u één formulier waarmee u alle 3 typen verplichte meldingen (o.b.v. de Wkkgz) kunt doen.
 • Valt uw melding onder meer typen verplichte meldingen? U opent dan zelf het meldformulier opnieuw en doorloopt het nog eens.
 • Op de website van de IGJ bij Melden en aanvragen voor professionals kiest u vooraf welk type verplichte melding (Wkkgz) u doet. Voor ieder type melding is een apart formulier. 
 • Valt uw melding onder meer typen verplichte meldingen? U krijgt hier een vraag over aan het eind van een formulier. En wordt indien nodig meteen doorverwezen naar een ander formulier.
 • Sommige vragen in de meldformulieren veranderen: de vragen zijn aanpast en aangevuld op basis van praktijkervaring en voortschrijdend inzicht. U kunt zich hierop voorbereiden. Welke informatie per type melding wordt gevraagd, vindt u hier:
  • Calamiteit
  • Geweld in de zorgrelatie
  • Vervolgvragen bij (seksueel) geweld door een zorgverlener richting één of meer cliënten 
   Dit zijn nieuwe vragen omdat de inspectie het voorkómen van (seksueel) geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg belangrijk vindt. Met de antwoorden op deze vragen heeft de inspectie betere informatie voor goede afwegingen over het vervolg van de melding. Deze wijziging betekent ook anders rapporteren bij geweld in de zorgrelatie tussen zorgverlener en cliënt. De inspectie wil weten of en hoeveel aandacht er was voor de drie pijlers van de Veilige zorgrelatie: bewustwording, preventie en interventie. Meer informatie vind u in de Richtlijn onderzoeksrapportage bij geweld in de zorgrelatie door een zorgverlener jegens een cliënt.
  • Ontslag wegens disfunctioneren
Tijdens uw melding
 • De url van de webpagina waar u uw melding doet, begint met https://survey.igj.nl. 
 • U kunt uw melding tussentijds opslaan en later weer verder gaan. Ook kunt u de melding verder laten invullen door bijvoorbeeld een collega. 
 • De url van de webpagina waar u uw melding doet, is https://mijn.igj.nl/index.html. In de balk bovenaan het formulier ziet u ‘Mijn IGJ’ staan.
 • U beantwoordt alle vragen in het formulier in één keer. Het formulier tussentijds opslaan om later weer verder te gaan, is niet mogelijk. Dit is vanwege veiligheid: gegevens worden niet tussendoor opgeslagen in het formulier. Wilt u het formulier samen met een collega invullen? Werk dan samen aan één computer of verzamel samen vooraf de juiste informatie om de melding te doen. In de overzichten onderaan deze pagina ziet u welke informatie u nodig heeft.

Er zijn extra opties:

 • U kunt makkelijker navigeren binnen het formulier en u ziet waar u bent in het proces.
 • KVK-informatie wordt automatisch aangevuld o.b.v. uw vestigingsnummer.
Na uw melding U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail, waarin staat wat in uw situatie de vervolgprocedure na uw melding is. Aan het eind van uw melding, download u direct een verzendbevestiging. Hierin staat: 
 • Het referentienummer van uw melding; hiernaar kunt u verwijzen bij vragen of bij het toesturen van nieuwe informatie. Het referentienummer heeft de volgende structuur: jaartal-maandnummer melding-zescijferig getal. Vermeld bij vervolgcorrespondentie altijd het gehele referentienummer. Het voormalige VMIT-nummer wordt bij meldingen gedaan na 4 oktober 2023 niet meer verstrekt.
 • Wat u moet doen na de melding en/of wat de inspectie gaat doen.
 • Een overzicht van de door u ingevulde vragen.
   
Het is nu nog niet mogelijk deze verzendbevestiging op een andere manier in te zien of op een later moment te downloaden.
 

Vernieuwing formulieren

De afgelopen tijd heeft de inspectie bijna alle meld- en aanvraagformulieren vernieuwd en ze staan ook in een andere online omgeving: Mijn IGJ. Het vernieuwen van de formulieren is nodig omdat de oude formulieren niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. In de nieuwe formulieren zijn de uitstraling, het gebruikersgemak en de beveiliging verbeterd.

Mijn IGJ groeit door

Het is de bedoeling dat Mijn IGJ uiteindelijk doorgroeit tot een portaal waarop zorgaanbieders kunnen inloggen op een persoonlijke omgeving bij de IGJ. Zij kunnen dan bijvoorbeeld zien welke meldingen en aanvragen zij bij de inspectie hebben gedaan en wat de status hiervan is. Hiermee sluit de IGJ beter aan op de eisen van deze tijd. Wanneer deze ontwikkelingen plaatsvinden is nog niet bekend. U wordt hier tegen die tijd over geïnformeerd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met het Informatie- en meldingencentrum van de inspectie