Brochure Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) merkt dat er onder zorgaanbieders, cliënten en zorgverleners discussie bestaat over calamiteiten. En over wat men aan de inspectie moet melden. Daarom hebben wij voor zorgaanbieders deze brochure gemaakt. Daarnaast blijft de inspectie met de zorgaanbieders, cliënten en zorgverleners in gesprek over de ontwikkelingen bij het onderwerp calamiteiten.

Deze brochure is bedoeld voor zorgaanbieders (instellingen en zorgverleners) en gaat in op:

  • het onderscheid tussen een calamiteit, complicatie en incident;
  • het belang van het melden van calamiteiten;
  • wanneer een calamiteit bij de inspectie gemeld moet worden en wat te doen bij twijfel;
  • wie er moet melden;
  • wat er kan gebeuren als calamiteiten niet worden gemeld.

Calamiteit, incident of complicatie?

Uit ons toezicht en uit de contacten met zorgaanbieders blijkt dat het voor zorgaanbieders niet altijd gemakkelijk is om te beoordelen of een incident een calamiteit is. Ook beoordelen of er sprake is van een complicatie in plaats van een incident of een calamiteit blijkt soms lastig. 

Calamiteiten melden

Zodra het voor een zorgaanbieder duidelijk is dat er sprake is van een calamiteit, moet de zorgaanbieder de gebeurtenis binnen drie werkdagen aan de inspectie melden. 

Als de zorgaanbieder twijfelt, is het advies om eerst zelf onderzoek te doen. De zorgaanbieder heeft  hier maximaal zes weken voor, vanaf de constatering van de gebeurtenis. Blijkt daaruit dat het gaat om een calamiteit dan moet de zorgaanbieder dat binnen drie werkdagen na vaststelling ervan aan de inspectie melden.