Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal

In deze factsheet geeft de inspectie een korte terugkoppeling over haar onderzoek naar het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De resultaten van het onderzoek geven een schatting in hoeverre de meldcode in de onderzochte sectoren is ingevoerd.