Aflevering alternatieven voor allopurinol tijdelijk toegestaan

Vanwege een tekort van ‘allopurinol 100 en 200 mg tabletten (meerdere RVG-nummers)’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook worden betrokken uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten).

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Allopurinol Accord 100 mg tabletten (RVG 121996)
  • Allopurinol Aurobindo 100 mg, tabletten (RVG 120982)
  • Allopurinol Sandoz tablet 100 mg, tabletten (RVG 117525)
  • Allopurinol Sandoz 100 mg, tabletten (RVG 06846)
  • Allopurinol 100 mg PCH, tabletten (RVG 104252)
  • Zyloric 100, tabletten 100 mg (RVG 05431)
  • Zyloric 200, tabletten 200 mg (RVG 11800)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden. 

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder hebben aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemde geneesmiddelen weer voldoende beschikbaar zijn om aan de behoeften van patiënten te voldoen. Daarom is de toestemming voorlopig verleend tot en met 5 juli 2023.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het bericht met kenmerk 2023-2883462/IT2080043 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.