Verantwoordelijkheidsverdeling bij meerdere zorgverleners

Voor een patiënt die te maken heeft met meerdere zorgverleners moet het duidelijk zijn wie eindverantwoordelijk is voor zijn behandeling. Als het gaat om een behandeling met geneesmiddelen moet het voor de patiënt duidelijk zijn welke zorgverlener de regie heeft over het medicatiebeleid.

Meer informatie

Herziene handreiking verantwoordelijkheidsverdeling, KNMG, 2022