Bewaartermijn toedienlijsten

Toedienlijsten ondersteunen het uitzet- en toedienproces door een verpleegkundige of verzorgende. Het doel van deze lijsten is zorgen dat het juiste medicijn in de juiste toedieningsvorm, in de juiste dosis, op de juiste tijd en aan de juiste persoon wordt toegediend.

De lijsten worden opgesteld en verstrekt door een apotheker. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op het juiste gebruik van deze lijsten.

Hoe lang moet een toedienlijst bewaard worden?

Een zorginstelling moet een gebruikte toedienlijst minimaal 2 jaar bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, hospices en ggz-instellingen.

Waarom is een 2-jarige bewaartermijn nodig?

Zo kan de inspectie ook na langere tijd vaststellen welke medicatie daadwerkelijk aan de patiënt is toegediend. Dit doet de inspectie bij calamiteiten met ernstige gevolgen. Dat geldt ook voor de tuchtrechter of het Openbaar Ministerie. De inspectie toetst op deze bewaartermijn.

Werkvoorraad

Op basis van de ‘Handreiking Werkvoorraad’ (pdf-bestand, 243kB) heeft een instelling beleid opgesteld voor een werkvoorraad van niet op naam gestelde geneesmiddelen. En wordt conform dit beleid gewerkt. Hieronder valt ook de registratie van het gebruik.