Toetsingskader medicatieveiligheidheid in verpleegzorg

In dit toetsingskader staan de normen waar inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op toetsen in het toezicht op medicatieveiligheid in verpleeghuiszorg.