Toezichtresultaten ziekenhuisbezoeken Therapeutic Drug Monitoring Aminoglycosiden

Aminoglycosiden zijn geneesmiddelen die onder de groep ‘antibiotica’ vallen. Aminoglycosiden worden vrijwel alleen in ziekenhuizen toegepast. Wanneer patiënten aminoglycosiden moeten gebruiken is het van groot belang dat zij deze in de juiste dosering toegediend krijgen.

De inspectie onderzocht in 2017-2018 de medicatieveiligheid in ziekenhuizen ten aanzien van aminoglycosiden en lette daarbij ook op de begeleiding van patiënten die het middel na ontslag moeten continueren.