Brief over vastgestelde normen medicatiebeoordeling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven om de medicatieveiligheid van kwetsbare patiënten te verbeteren. Eén van deze voorwaarden is de medicatiebeoordeling bij kwetsbare ouderen met polyfarmacie. Uitgangspunt voor dit toezicht is de multidisciplinaire richtlijn ’Polyfarmacie bij ouderen'. Op basis van deze richtlijn heeft de inspectie vier normen opgesteld die zij heeft getoetst bij zorgverleners.