Verbeterplan en verscherpt toezicht

Verbeterplan

De inspectie kan de zorg- of jeugdhulpverlener om een verbeterplan vragen. Daarin moet staan hoe deze ervoor zorgt dat hij de zorg verbetert. En binnen hoeveel tijd dit gebeurt. De inspecteur controleert of de zorg ook echt is verbeterd, bijvoorbeeld door een onverwacht bezoek.

Als het te lang duurt of de verbeteringen niet genoeg zijn, kan de inspectie een traject van verscherpt toezicht starten.  

Verscherpt toezicht

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorg- of jeugdhulpaanbieder. De inspecteur houdt in een periode van verscherpt toezicht nauw contact met de aanbieder. Dat doet de inspecteur bijvoorbeeld door het afleggen van (onverwachte) extra bezoeken. Met het opleggen van verscherpt toezicht krijgt de zorg- of jeugdhulpaanbieder een kans om binnen een bepaalde periode te laten zien dat zij verbeteringen doorvoert. De inspectie publiceert de brief en het rapport waarmee het verscherpt toezicht wordt opgelegd, op haar website.

Voldoet de zorg- of jeugdhulpaanbieder in de periode van het verscherpt toezicht niet aan de eisen die de inspectie stelt? Dan kan de inspectie een zwaardere maatregel inzetten, zoals een aanwijzing.