Stimuleren en adviseren

De inspectie gebruikt verschillende middelen om zorgverleners te stimuleren de zorg te verbeteren.

Stijgende lijn blauw

Dat kan een persoonlijk gesprek zijn met een directeur van een instelling. Maar ook een artikel in een medisch tijdschrift gericht op alle zorgverleners. Bijvoorbeeld over hygiëne in de ouderenzorg.

De inspectie brengt ook circulaires uit. Dit is een brief aan een groep zorgverleners waarin zij vraagt om iets te doen. Een voorbeeld is de circulaire over het juiste gebruik van propofol. Een medicijn dat wordt gebruikt om patiënten snel onder narcose te brengen.

Als stimuleren en adviseren te weinig resultaat oplevert zet de inspectie zwaardere maatregelen in.