Risicovolle situaties voor cliënten van JAR Zorg in Rotterdam

JAR Zorg in Rotterdam, een organisatie die thuiszorg verleent, heeft van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op 1 juli 2022 een aanwijzing gekregen. Volgens de inspectie is er sprake van een risicovolle situatie waarbij de veiligheid van de cliënten in het geding is.

Jar Zorg Rotterdam - aanwijzing
Beeld: ©IGJ

Wat is er aan de hand?

De Rotterdamse thuiszorgorganisatie JAR Zorg verleent zorg aan patiënten na een ziekenhuisopname of die nog langer thuis willen wonen.

Bij inspectiebezoeken is gebleken dat die zorg op alle 11 getoetste normen niet voldoet. Zo scoort de instelling onvoldoende op de thema’s ‘client centraal’, ‘sturing op zorg en veiligheid’ en zijn niet alle zorgverleners bevoegd en bekwaam. Ook nadat de inspectie had geëist dat voor één van de cliënten direct verbetermaatregelen werden genomen, is dat niet aantoonbaar uitgevoerd.

Volgens de inspectie zijn zorgverleners onvoldoende opgeleid en bevoegd, missen ze bepaalde vereiste kennis en werken ze onvoldoende methodisch. Ook verloopt de medicatieverstrekking niet zorgvuldig. JAR Zorg zelf voldoet niet aan het kwaliteitskader wijkverpleging en de Veilige principes in de medicatieketen. Deze normafwijkingen brengen een dusdanig risico voor de cliëntveiligheid en kwaliteit van zorg met zich mee, dat de IGJ een aanwijzing heeft opgelegd.

Hoe nu verder?

JAR Zorg krijgt 3 maanden de tijd om de tekortkomingen te verbeteren. Tot die tijd mogen er geen nieuwe cliënten worden aangenomen die langdurige zorg nodig hebben. Cliënten bij wie risicovolle of voorbehouden handelingen aan de orde  zijn of complexe (wond)zorg wordt verricht, moeten binnen 2 weken worden overgedragen naar een andere thuiszorgorganisatie.