Aanwijzing voor Beste Zorg Thuis in de Meern

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Beste Zorg Thuis in de Meern een aanwijzing gegeven. De thuiszorgaanbieder in regio Utrecht voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Beste Zorg Thuis moet binnen twee maanden aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag Beste Zorg Thuis geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Dit is er aan de hand

Op 8 februari 2022 bezocht de inspectie Beste Zorg Thuis. De inspectie stelt nu vast dat Beste Zorg Thuis niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. De inspectie legt een aanwijzing op om een einde te maken aan die risicovolle situatie. Hiermee verplicht de inspectie de zorgaanbieder maatregelen te nemen om de zorg blijvend te verbeteren.

Aanwijzing Beste Zorg Thuis
Beeld: IGJ

Beste Zorg Thuis beschikt niet voor alle cliënten over een actueel zorgplan of zorgafspraken. Ook zijn de cliëntdossiers niet allemaal actueel en volledig. Bij het geven van medicijnen gebruikt de wijkverpleging niet altijd een toedienlijst van de apotheek. Risicovolle handelingen worden niet altijd door een bevoegd en bekwame zorgverlener uitgevoerd.

Verder ontbreekt een procedure voor het melden en onderzoeken van incidenten. Daardoor wordt er niet geleerd van (bijna-)incidenten om de zorg te verbeteren. De afspraken voor het melden van klachten zijn niet transparant. Wel ziet de inspectie dat de cliënten van Beste Zorg Thuis kunnen rekenen op een vast team. De zorgverleners kennen de cliënten goed en behandelen hen met respect.

Hoe nu verder

Beste Zorg Thuis moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 13 juli 2022 aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag Beste Zorg Thuis geen nieuwe cliënten meer aannemen. Als Beste Zorg Thuis aan alle normen uit de aanwijzing heeft voldaan, wordt de cliëntenstop opgeheven. Als Beste Zorg Thuis niet aan de aanwijzing voldoet kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.

Documenten

Beste Zorg Thuis

Utrecht