Aanwijzing voor Sharaida Care Thuiszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Sharaida Care Thuiszorg in Diemen een aanwijzing gegeven. De zorg van Sharaida voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont grote tekortkomingen.

Dit is er aan de hand

Op 8 oktober 2020 bracht de inspectie een bezoek aan Sharaida. Dit na eerdere bezoeken in 2018 en 2019 en een periode van een half jaar waarin Sharaida onder verscherpt toezicht van de inspectie stond. De inspectie stelt nu vast dat Sharaida nog steeds niet voldoet aan 11 van de 12 getoetste normen op de volgende terreinen:

 • de cliënt centraal
  (o.a. zorg bieden volgens goedgekeurde indicaties, zorg evalueren en aanpassen als dat nodig is);
 • integrale zorg bieden
  (wijkverpleging volgens zorgplan, afgestemd met andere zorgverleners en mantelzorgers);
 • veilige zorg
  (risico’s in beeld hebben, vastgelegd in de dossiers van de cliënten, veilige en zorgvuldige medicatieverstrekking);
 • een professionele, autonome positie voor de wijkverpleegkundige;
 • sturen op kwaliteit en veiligheid
  (o.a. kwaliteitsinformatie, incidenten en ervaringen van cliënten gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, voldoende intern toezicht, genoeg deskundig personeel voor alle aangeboden zorg).

Hoe nu verder

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.
Sharaida Care Thuiszorg moet uiterlijk op 12 mei 2021 voldoen aan de normen op de genoemde terreinen. Anders kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om de verbeteringen af te dwingen.

Documenten

Kaart

Sharaida Care Thuiszorg

Diemen