Aanwijzing voor zorgverlener mevrouw F.V. Aalders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zorgverlener mevrouw F.V. Aalders een aanwijzing gegeven. Zij voldoet niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen.

Dit is er aan de hand

De inspectie heeft geen vertrouwen in de manier waarop zorgverlener mevrouw F.V. Aalders zorg verleent. De inspectie kreeg meerdere meldingen over de wijze waarop zij zorg verleende. Hierop heeft de inspectie onderzoek gedaan.

De inspectie komt tot de conclusie dat er sprake is van een risicovolle situatie en dat deze zorgverlener op dit moment niet voldoet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen.

De zorgverlener stelt zich onvoldoende transparant op. Ook bestaat er een reƫle kans dat mevrouw haar werk als zorgverlener ieder moment kan hervatten.

Dit leidt ertoe dat de inspectie het opleggen van een aanwijzing (een maatregel waarmee de inspectie een zorgverlener verplicht om een einde te maken aan een risicovolle situatie) noodzakelijk vindt.

Hoe nu verder

De zorgverlener mag pas weer zorg verlenen als zij aan de inspectie voldoende heeft aangetoond dat zij hiertoe weer in staat is.

Documenten