Verscherpt toezicht Stichting Malderburch zes maanden verlengd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht bij Stichting Malderburch met zes maanden verlengd. Malderburch is een zorgorganisatie in de gemeente Heumen (Gelderland). Het verscherpt toezicht heeft betrekking op hoofdlocatie Malderburch in Malden, die verpleeghuiszorg biedt.

Wat is er aan de hand

In augustus 2019 plaatste de inspectie Malderburch voor zes maanden onder verscherpt toezicht. Bij een verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. De inspectie constateert nu dat de situatie in Malderburch wel verbeterd is, maar dat nog niet aan alle normen wordt voldaan. Ook is het tempo in het doorvoeren van de verbeteringen nog niet voldoende. 

De inspectie ziet nog tekortkomingen op de thema’s:

  • methodisch werken,
  • systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid
  • medicatieveiligheid.

Dit zijn thema’s uit het zogeheten toetsingskader verpleeghuiszorg en het aanvullend toetsingskader medicatieveiligheid. Daarin zijn de normen opgenomen waaraan de inspectie de kwaliteit van de zorg afmeet.

Hoe nu verder

Hoewel Malderburch vooruitgang boekt, zijn de verbeteringen nog onvoldoende afgerond. De inspectie verlengt daarom het verscherpt toezicht met zes maanden. Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of de situatie voldoende is verbeterd.

Bij het beoordelen van de verbeterresultaten houdt de inspectie rekening met de (eventuele) invloed van het coronavirus op de zorgverlening van de instelling. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Documenten

Kaart

Stichting Malderburch

Malden