Bevel voor Stichting Middin, locatie Zorgcentrum Rubroek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een bevel opgelegd aan Stichting Middin, locatie Zorgcentrum Rubroek in Rotterdam. Het is inmiddels ook weer opgeheven. Op de locatie was een onveilige situatie ontstaan, doordat cliënten toegang hadden tot verschillende bouwgebieden. Dat is inmiddels opgelost.

De locatie wordt verbouwd. De inspectie zag bij een bezoek dat Middin onvoldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen om te voorkomen dat cliënten toegang hadden tot het bouwgebied. Daardoor was er gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de cliënten. De tekortkomingen waren dusdanig ernstig, dat er direct maatregelen moesten worden genomen. De inspectie legde daarom op vrijdag 15 februari een bevel op.

Maandag 18 februari ging de inspectie opnieuw naar de locatie. Toen bleek dat Middin voldoende maatregelen had genomen om het gevaar voor de cliënten weg te nemen. Daarom heeft de inspectie het bevel weer opgeheven.

Documenten

Beëindiging Bevel Stichting Middin en reactie Stichting Middin - zakelijke weergave 2019 
Bevel Stichting Middin - zakelijke weergave 2019