Last Onder Dwangsom voor Social Care in Nieuwleusen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Social Care in Nieuwleusen een Last onder Dwangsom opgelegd. De instelling heeft niet voldaan aan de aanwijzing van 16 mei 2017.

Social Care is een zorginstelling in Nieuwleusen. De organisatie levert zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Het gaat om ambulante woonbegeleiding, 24- uurs zorg, dagbesteding en individuele zorg.

Wat is er aan de hand?

De IGZ legde in mei 2017 een aanwijzing op bij Social Care. De inspectie zag een aantal tekortkomingen in de zorg, waaronder:

  • Geen 24-uurszorg die past bij de behoefte van de cliënten.
  • Geen begeleiding passend bij het profiel van de cliënt.
  • Incomplete cliëntdossiers.
  • Onvoldoende geschoold personeel voor de doelgroep.

Social Care moest alle tekortkomingen binnen twee maanden herstellen. Dat is niet gebeurd.

Wat moet de zorgaanbieder nu doen?

Social Care krijgt 2 weken om aan de last te voldoen. Doet ze dit niet, dan moet de instelling - per week dat niet wordt voldaan - een dwangsom betalen van € 5.000. Dit met een maximum van € 50.000.

Documenten