Aanwijzing voor Artsenpraktijk voor Manuele Geneeskunde in Katwijk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Artsenpraktijk voor Manuele Geneeskunde in Katwijk een aanwijzing gegeven. De inspectie heeft ernstige tekortkomingen gezien in de zorg die een risico zijn voor de patiëntveiligheid. De zorgaanbieder moet die problemen binnen twee maanden oplossen. Tot die tijd mogen in de praktijk geen injecties worden gegeven en mag de zorgaanbieder geen radiologische onderzoeken met röntgenstralen uitvoeren.

Op 13 oktober 2016 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan de Artsenpraktijk voor Manuele Geneeskunde. In de praktijk worden patiënten behandeld voor pijnklachten van de rug en gewrichten, onder andere met injecties met een ontstekingsremmend middel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting en echografie.

Tijdens dat bezoek zag de inspectie verschillende ernstige tekortkomingen die een risico kunnen zijn voor patiënten. De inspectie constateerde onder andere tekortkomingen in de dossiervoering, het voorkomen van infecties, en het onderhoud van medische apparatuur.

Onvoldoende verbetering

Na het inspectiebezoek van 13 oktober moest de zorgaanbieder in totaal 36 verbetermaatregelen nemen. Bij onaangekondigde vervolgbezoeken op 9 en 14 december zag de inspectie onvoldoende verbetering. Daarom heeft de IGZ de praktijk een aanwijzing gegeven.

Vervolg

De inspectie controleert of de Artsenpraktijk voor Manuele Geneeskunde zich houdt aan de aanwijzing. Is dat niet het geval, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

Update 18 juni 2019

Er wordt geen zorg meer verleend door deze zorgaanbieder. Dat heeft de inspectie gedurende een langere periode meermaals vastgesteld. Daarom heeft de inspectie de aanwijzing beëindigd.

Documenten

Einde aanwijzing Artsenpraktijk voor Manuele geneeskunde Katwijk

Aanwijzing Artsenpraktijk voor Manuele geneeskunde Katwijk december 2016

Artsenpraktijk voor Manuele geneeskunde Katwijk 14 december 2016

Artsenpraktijk voor Manuele geneeskunde Katwijk 9 december 2016