Het Landelijk Implantaten Register: toezicht en handhaving door IGJ

Per 1 januari 2019 geldt er een wettelijke verplichting tot het registreren van implantaten in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Tot 1 januari 2020 krijgen zorgaanbieders de tijd om aan alle verplichtingen te gaan voldoen. Dit noemen we de ‘ingroeiperiode’. Wij verwachten dat zorgaanbieders zich gedurende de ‘ingroeiperiode’ actief en aantoonbaar inzetten om uiterlijk per 2020 aan alle wettelijk verplichtingen te voldoen. In het toezicht hierop letten we op verschillende punten. Deze staan in het overzicht hieronder.