MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet verklaard. Hierover is in de media veelvuldig verslag gedaan. Het is een ingrijpende en verontrustende situatie, met name voor patiënten en zorgverleners van de ziekenhuizen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgt deze situatie dan ook nauwlettend.

Wij kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die zorgen hebben over deze situatie. De grote veranderingen die het faillissement van deze ziekenhuizen met zich meebrengen kan voor onzekerheid zorgen voor wat dit concreet voor u als patiënt betekent. Het kan vragen oproepen zoals:

  • Wat gebeurt er met mijn dossier?
  • Is mijn huisarts goed geïnformeerd?
  • Wat als er mij nu iets overkomt, waar moet ik dan naartoe?

De inspectie vindt het belangrijk dat u, als patiënt of betrokkene, deze zorgen, vragen of signalen kenbaar kan maken. Het geeft de inspectie zicht op wat er leeft bij de patiënten en betrokkenen.

U kunt hierover contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg op het telefoonnummer 088-1205020 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur) of via www.landelijkmeldpuntzorg.nl. Zij zijn er om u verder te helpen met uw vragen.

Er zullen ook veel vragen leven over de kwaliteit van zorg bij zorgverleners. Zorgprofessionals kunnen zich met vragen en signalen over hun zorgen of mogelijk onveilige situaties niet alleen tot het ziekenhuis richten, maar ook laagdrempelig contact opnemen met het meldpunt van  IGJ.