Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2016 gepubliceerd

Het Landelijk Meldpunt Zorg ontving in 2016 in totaal 6455 klachten. Dat zijn er 1340 meer dan in 2015.

Gemiddeld ontving het Landelijk Meldpunt Zorg per maand 538 klachten. In 2015 waren dat er 426 per maand. In 2014 ongeveer 370 per maand. Dat blijkt uit het Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2016.

Thyrax en Essure

Twee onderwerpen drukten een grote stempel op de klachten uit 2016. Dit zijn klachten over het schildkliermedicijn Thyrax en over de sterilisatiemethode Essure. Het aantal klachten hierover staat apart in het Klachtbeeld beschreven.

In 2016 zijn 1313 klachten over Thyrax binnengekomen. Over Essure zijn 739 klachten ontvangen. Dit zijn in totaal 2052 klachten. Als deze bij het aantal klachten worden opgeteld, komt het totaal uit op 8507 klachten. Op die manier zijn de klachten over deze onderwerpen samen goed voor 24 procent van het totaal aantal klachten. Het gaat om 6,5 procent van het totaal aantal vragen.

Klachten voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidzorg

In 2016 heeft het Landelijk Meldpunt Zorg 1106 klachten ter beoordeling doorgestuurd naar de inspectie. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de burger. Het aantal voorgelegde klachten betrof 17 procent van het totaal aantal klachten. In 2015 stuurde het Landelijk Meldpunt Zorg 1 op de 5 klachten ter beoordeling door. De inspectie beoordeelde voor 540 klachten dat verder onderzoek nodig was (49%). Dit percentage is ongeveer gelijk aan dat van 2015.

Vragen

Naast klachten ontvangt het Landelijk Meldpunt Zorg ook vragen van burgers. In 2016 waren dit er 1028, iets minder dan in 2015. De meeste vragen gingen over wetgeving, medicatie en informatievoorziening/voorlichting.

Ten opzichte van 2015 kwamen er meer vragen over de medisch specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg, de intramurale ouderenzorg en de alternatieve zorg. Veel vragen beantwoordt het Landelijk Meldpunt Zorg zelf, eventueel na het raadplegen van de inspectie. Ook verwijst het Landelijk Meldpunt Zorg burgers door naar andere partijen. Bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgverzekeraars of vertrouwenspersonen in de zorg

Landelijk Meldpunt Zorg onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Sinds 1 december 2016 is het Landelijk Meldpunt Zorg een onderdeel van de inspectie. Zo kan de inspectie in haar toezicht nog meer rekening houden met wat burgers belangrijk vinden. De taken van het Landelijk Meldpunt Zorg zijn bij deze overgang onveranderd gebleven.

Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2016

Met het jaarlijks klachtbeeld wil het meldpunt bijdragen aan helderheid over klachten in de zorg. Het klachtbeeld maakt duidelijk over welk type zorg klachten binnenkomen. Daarnaast maakt het duidelijk waar de klachten over gaan. Het is de derde keer dat het Landelijk Meldpunt Zorg een klachtbeeld publiceert.