Samenwerking met veldpartijen

Net als de rest van IGJ werkt het LMZ samen met andere partijen.

Deze partijen zijn onder andere:

 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Nationale Ombudsman
 • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
 • Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
 • Huis voor klokkenluiders
 • Zorgbelang Nederland
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
 • Consumentenbond
 • MEE NL
 • Letselschade Raad