Bezoekersaantallen website

Het LMZ streeft ernaar ook via haar website burgers te informeren over actuele zaken. Er staat ook informatie over klachtafhandeling in het algemeen op de site. Steeds meer mensen weten het LMZ via de website te vinden. Een deel van hen zoekt daadwerkelijk contact met het LMZ.

2018 2017 2016 2015
Bezoeken 96152 64711 61916 31737