Meldpunt misbruik app Coronamelder

Wilt u misbruik van de app Coronamelder melden? Dit kan bij het Meldpunt misbruik app Coronamelder via telefoonnummer 088 – 1205 100.

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld misbruik door uw werkgever of de horeca. Het meldpunt verbindt u door met de juiste toezichthouder, of geeft uw klacht door aan de toezichthouder. Bijvoorbeeld:

  • De Inspectie-SZW, bij meldingen over een werkgever.
  • Een gemeente, bij meldingen over bijvoorbeeld de horeca.

Heeft u klachten over het gebruik van de app in de zorg of de jeugdhulp? Dan geeft het meldpunt deze door aan het Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Vragen over de techniek of het gebruik van de app

Heeft u vragen of meldingen over de techniek of het gebruik van de app Coronamelder? Dan kunt u bellen met telefoonnummer 0800 - 1280 of mailen naar helpdesk@coronamelder.nl.