Links

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg of met een organisatie uit onderstaand overzicht.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp en daar vragen of klachten over heeft, kan gratis ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon van het AKJ. U kunt bellen naar 088-5551000, mailen naar info@akj.nl, of chatten op www.akj.nl (de chat is open van maandag tot en met donderdag van 16:00-18:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur).

CIBG/ BIG-register

www.bigregister.nl

Bij het CIBG kunnen zorgaanbieders zich registreren in het BIG-register. In het BIG-register kunt u zien of uw zorgaanbieder bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de kwaliteit en veiligheid van zorg en jeugdhulp. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van IGJ. Lees meer over het werk van de IGJ.

Het Juridisch Loket

www.juridischloket.nl

Het Juridisch Loket helpt gratis met advies over juridische vragen.

Kiesbeter.nl

www.kiesBeter.nl

Op de website KiesBeter.nl staat wat goede zorg is voor een bepaalde ziekte of aandoening. Daarnaast staat er hoe goed de zorg is bij zorgaanbieders. Deze informatie kan op kiesBeter.nl zelf staan, maar kiesBeter.nl verwijst ook naar andere websites.

Nederlandse Zorgautoriteit

Twijfelt u of de rekening van uw zorgaanbieder wel klopt? Denkt u dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt waar u recht op heeft? Hierover kunt u een melding doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa staat voor goede en betaalbare zorg is. Hiervoor maakt NZa regels en houdt ze toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Bij de Patiëntentfederatie kunt u ook terecht met uw vraag of mening over de zorg.

SlachtofferWijzer

Als je slachtoffer bent geworden kom je in een onbekende situatie terecht. In Nederland is goede hulp beschikbaar, maar voor veel slachtoffers is deze moeilijk of niet te vinden. Daarom biedt SlachtofferWijzer.nl een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Je vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kan je terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kan je via de website een veilige opvangplek zoeken.

Stichting MEE

www.mee.nl

Stichting MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

www.pvp.nl

De stichting PVP levert vertrouwenswerk voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Omdat de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) in dienst is van de stichting PVP, blijft hij onafhankelijk van de instelling waar hij werkt. De ondersteuning door een pvp is altijd gratis. Cliënten uit de ggz kunnen een pvp vragen hen te ondersteunen bij een vraag of klacht over hun behandeling. U kunt contact opnemen met de stichting PVP via de landelijke helpdesk (telefoon 0900 - 444 88 88 of e-mail helpdesk@pvp.nl.

Tuchtcolleges gezondheidszorg

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

De Tuchtcolleges bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.

Informatie Knooppunt Fraude (IKZ)

Bij het verzamelpunt fraude in de zorg kunnen burgers signalen over fraude in de zorg melden. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) beheert dit verzamelpunt en stuurt de signalen door naar de organisatie die ze het beste kan aanpakken.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Heeft u problemen met uw zorgverzekeraar en komt u er samen niet uit, nadat u een klacht heeft ingediend? Dan kunt u ook bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) terecht.

Zorgbelang Nederland

www.zorgbelang-nederland.nl

Regionale Zorgbelangorganisaties komen op voor de belangen van de leden van patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in hun regio. Maar ook voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening in de provincie.