Hulp van een bemiddelaar

U kunt ervoor kiezen uw klacht op te lossen via een onpartijdige deskundige.

Herstelbemiddeling

Vindt u dat er iets niet goed is gegaan bij uw medische behandeling? Dan kan herstelbemiddeling helpen om het vertrouwen met uw behandelaar te herstellen. Deze bemiddeling is er voor patiënt én zorgverlener. Ieder van hen kan dit starten. Bij herstelbemiddeling komen de betrokkenen via een bemiddelaar met elkaar in contact. Na de aanmelding spreekt de bemiddelaar eerst met de aanmeldende partij. Daarna benadert hij de andere partij. Herstelbemiddeling is gratis. Lees er meer over op de website van Perspectief Herstelbemiddeling.

Mediator

Een mediator is een onpartijdige persoon die gespecialiseerd is in het bemiddelen bij conflicten. Een mediator organiseert gesprekken met u en uw zorgaanbieder. U kunt een mediator inschakelen als u uw klacht samen met uw zorgaanbieder wilt oplossen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als een gesprek met de klachtenfunctionaris niet heeft geholpen. De inzet van een mediator kost geld. Uw zorgaanbieder moet met de inzet van een mediator akkoord gaan.

Mediator zoeken

Wilt u een mediator inschakelen? U kunt zelf een mediator kiezen en benaderen. Op het internet vindt u verschillende organisaties die mediation in de gezondheidszorg aanbieden.

Inzet bemiddelaar

Een herstelbemiddelaar of mediator neemt geen standpunt in en bedenkt geen oplossingen. Wel helpt hij u en uw zorgaanbieder samen een oplossing te zoeken voor uw klacht. Het is belangrijk dat beide partijen open staan voor dit overleg. Ook uw zorgaanbieder moet dus vooraf aangeven dat hij bereid is om mee te werken. De kracht van een herstelbemiddelaar of mediator is dat hij mensen (weer) met elkaar in gesprek brengt. Het doel is vaak om het vertrouwen te herstellen.

Geen oplossing

Leidt de inzet van een herstelbemiddelaar of mediator niet tot een oplossing van uw klacht? Dan moet u eerst de klachtroute volgen bij de zorgaanbieder. Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de geschilleninstantie waarbij uw zorgaanbieder is aangesloten. De geschilleninstantie kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. Ook kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen.

U moet uw klacht schriftelijk bij de geschilleninstantie indienen. Hoe snel u dat moet doen, verschilt per geschilleninstantie. Dat kunt u opvragen bij de geschilleninstantie waarbij uw zorgaanbieder is aangesloten. Zorg ervoor dat u het schriftelijke oordeel op uw klacht van de zorgaanbieder meestuurt.