Klacht over zwijgcontract

Zwijgcontracten zijn overeenkomsten waarin afspraken tussen u en een zorgaanbieder zijn vastgelegd. Door zo’n contract bent u niet vrij om te praten over een incident. U mag bijvoorbeeld niet met journalisten, met familieleden of de inspectie praten over wat u is overkomen. De minister wil deze contracten verbieden. Als u zo’n contract heeft getekend kunt u dit bij ons melden. Ook anoniem.

Wij geven uw melding door aan de inspecteur en kijken samen met u naar een oplossing. Als u dat wilt mag u ook anoniem blijven. Kijk op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken.

De afgelopen jaren hebben ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden waarover zorgaanbieders een aantal keer zwijgcontracten hebben opgesteld. Minister de Jonge wil dit verbieden: “Zwijgcontracten in de zorg deugen niet en zijn volstrekt onaanvaardbaar. Ze staan haaks op een open en lerende cultuur die nodig is voor goede zorg. Een wettelijk verbod moet dit fenomeen nu echt uitbannen.”

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, mogen zwijgcontracten niet meer worden gesloten. De inhoud van zwijgcontracten die toch nog worden gesloten, wordt automatisch ongeldig verklaard.