Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017

In 2017 ontving het LMZ bijna 7000 klachten. Het aantal klachten neemt elk jaar langzaam toe. Zoals elk jaar gaan de meeste klachten over de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuiszorg.